Pisanie-Prac-Pewnie.pl

Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Wycena w 25 minut!

refresh

* Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.

  • 10 lat doświadczenia!
  • Dobra cena
  • Gwarancja
  • Szybko

                    10 lat doświadczenia

 

Dla każdego klienta ważne jest ile lat firma ma doświadczenia w pisaniu prac. My możemy się pochwalić ponad 10-letnim doświadczeniem. Dokładnie działamy na rynku przez dwanaście lat. Piszemy różnego rodzaju prace, a nasi klienci są nimi zachwyceni. Nie mieliśmy 100 czy 1000 zadowolonych klientów, ich liczba wynosi ponad 10000.

Dobra Cena

Pewnie wiele konkurencji się zastanawia, dlaczego to właśnie u nas zamawia prace mnóstwo klientów. Przede wszystkim dlatego, że wyróżnia nas dobra cena. Mamy najniższe ceny na całym rynku, a dokładniej już od 10 zł za jedną stronę A4. Jeśli klient życzy sobie jakiekolwiek poprawki, to są one wliczone w cenie. Jeśli zamówili Państwo u nas minimum raz daną pracę, to na kolejne otrzymuję Państwo duży rabat.

Gwarancja

Nasi klienci zlecając nam pisanie prac mają 100% gwarancję profesjonalizmu, niskich cen, terminowości, a przede wszystkim doświadczenia. Nasi pracownicy są fachowcami z długoletnim doświadczeniem. Nasza firma działaja na rynku polskim już prawie 15 lat. Płacicie Państwo za pełne strony A4.

Szybko

Nasza firma, jako jedyna ze wszystkich działających na rynku polskim, potrafi stworzyć krótki tekst, który był potrzebny "na wczoraj". Na prośbę tworzymy szybkie teksty do, maksymalnie 48 godzin. Potrzebny Ci krótki i merytoryczny tekst "na wczoraj”? Właśnie to nas wyróżnia, szybkość wykonywanych zleceń. Według opinii naszych klientów, to właśnie my tworzymy teksty szybko.

Artykuły

Tematy prac magisterskich

Jak wiadomo tematy prac magisterskich będą o wiele trudniejsze, niż tematy do prac licencjackich. Magister a licencjat to dwa inne tytuły. Jeśli chodzi o tematy prac magisterskich, to mogą być one naprawdę różne. Dla nas żadna dziedzina, żaden kierunek studiów nie jest problemem. Stworzymy pracę magisterską na każdy temat. Zasługą są nasi pracownicy, którzy przykładają się do swojej pracy, najlepiej jak umie. Przez prawie 15 lat stworzyliśmy mnóstwo prac magisterskich. Przez długoletnie doświadczenie nasze prace magisterskie są naprawdę najlepszej jakości. Każdemu klientowi możemy zagwarantować najlepsze prace, a przede wszystkim najlepsze tematy. Bo przecież, najważniejszy w pracy magisterskiej jest temat. Z wielką dumą podajemy kilka tematów, na które napisaliśmy prace magisterskie: Zaangażowanie papieża Jana Pawła II w proces pokojowy na Ziemi Świętej, Kościół Katolicki wobec integracji Polski z UE, Motywacja jako skuteczne narzędzie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Prezydent w konstytucjach XX wieku. To jedynie kilka przykładów, jeśli chodzi o tematy prac magisterskiej. Nasz zakres jest o wiele większy. 

'Nie rzucim ziemi' - czyli jak media lokalne propagują tożsamość terytorialną regionu
Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jako agencja płatnicza UE.
Agresja dzieci i młodzieży
Algorytmy DES i IDEA na tle współczesnych algorytmów szyfrujących
Analiza bezpieczeństwa we współczesnych samochodach ciężarowych XYZ
Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm
Analiza finansowa spółki
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu
Analiza rentowności firmy Piekarnia XYZ Spółka Jawna
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza wejścia Polski do strefy euro
Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranej spółki giełdowej
Antykoncepcja wśród młodych Polek na przykładzie badań w środowisku dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej
Aspiracje edukacyjne młodzieży szkół gimnazjalnych na przykładzie badań własnych
Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ
Bazy danych
Bezrobocie i aktywne formy jego zwalczania na przykładzie powiatu XYZ
Bezrobocie w powiecie X ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o
Biznes plan sklepu „ XYZ ”
Biznes plan spółki Mostostal Gdańsk na potrzeby wewnętrzne spółki do wdrażania procesów decyzyjnych, jak również zewnętrzne, którego celem nadrzędnym będzie staranie się o kredyt inwestycyjny
Budowa i zasada działania instalacji hamulcowej samochodu sterowanej powietrznie
Budowa relacji z klientami na przykładzie XYZ sp. z o.o (producent osprzętu kablowego)
Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ
Charakterystyka finansowania rynku pracy na przykładzie urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych z U.E.
Charakterystyka kibiców sportowych na podstawie fan clubu RKS Radomsko
Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Czas i przestrzeń w utworach Mickiewicza
Człowiek w reklamie
Czynniki warunkujące rozwój centrów logistycznych
Determinanty i procesy negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Efektywność czasu pracy kierownika
Ekonomiczne znaczenie turystyki
Ewidencja i sprawozdawczość z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Filozofia J. S. Milla i jej współczesne implikacje
Finansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie na przykładzie TP S.A.
Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych
Funkcjonowanie bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie wybranych banków komercyjnych
Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej
Funkcjonowanie straży gminnych
Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A.
Geneza, historia i funkcjonowanie Unii Europejskiej
Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.
Homo Viator w mediach i polityce
Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym
Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ
Jan Wolfgang Goethe - życie i twórczość (praca w jęz. niemieckim)
Językowe podłoże konfliktów w małżeństwie
Kara grzywny
Kierunek i zakres łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwie
Komisja Nadzoru Finansowego
Konflikt izraelsko - palestyński. Przyczyny, przebieg, skutki.
Konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w organizacji
Kontrola graniczna na granicy polsko-białoruskiej
Kotłownie na paliwo ciekłe
Kredyty gotówkowe dla gospodarstw domowych
Kredyty konsumpcyjne w działalności PKO BP.
Kredyty mieszkaniowe źródłem finansowania budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku XYZ
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez public relation na przykładzie xyz sp. z o.o.
Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego
Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.
Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw
Łamanie zabezpieczeń kryptograficznych
Magazynowanie żywności mrożonej na przykładzie firmy XXX
Marketing mix na przykładzie biura podróży
Marketing usług na przykładzie Zakładu Energetycznego
Marketingowa strategia rozwoju Miasta i Gminy XYZ
Metody wyceny przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ
Metody zabezpieczeń zwrotności kredytów
Miasta partnerskie na przykładzie XYZ.
Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
Narkomania
Naruszenia praw dziecka w Polsce
Naturalizm pedagogiczny. Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori.
Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inżynierii rolniczej + program w C#
Nieletnie macierzyństwo jako przejaw przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży-przyczyny i skutki zjawiska
Niezawodność modeli obiektów technicznych
Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej
Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w latach 1999-2002
Ocena satysfakcji zawodowej pielęgniarek na przykładzie oddziału chirurgicznego i oddziału internistycznego
Ocena systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie XYZ
Ocena wykorzystania biopaliw transportowych
Ochrona danych osobowych
Opinia młodzieży o wyższym wykształceniu
Opinie rolników o przystąpieniu Polski do UE.
Optymalizacja podatkowa
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej
Pakietowa oferta produktowa banków skierowana do sektora małych i średnich firm
Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego
Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
Pojęcie transportu i jego funkcje
Polityka kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A.
Polski rynek dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych
Pomoc społeczna udzielana w związku z alkoholizmem
Porzucone wraki środków transportu
Poziom twórczości a wybór zawodu gimnazjalistów
Prawa człowieka w Polsce
Prawo spadkowe w polskim systemie prawa
Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009
Problem samobójstwa w świetle filozofii egzystencjalnej oraz w ujęciu etyki ks. Tadeusza Ślipko.
Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD
Problematyka negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów
Problematyka uzależnień wśród młodzieży klas o profilu sportowym i klas niesportowych
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ
Projekty inwestycyjne i ich ocena w firmie XYZ sp. z o.o.
Promocja na podstawie firmy produkcyjnej
Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podróży XYZ
Promocja zatrudnienia w latach 2004-2007 na przykładzie działań PUP w XYZ
Przemoc domowa w świetle kodeksu karnego
Przesłanki i drogi skutecznej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Psychologia reklamy
Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych.
Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialającej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 - 2006.
Realizacja budżetu w 2000 roku w gminie XYZ
Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ
Realizowane funkcje rodzinnych kuratorów sądowych
Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM
Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbońskiego
Reklama jako instrument promocji na przykładzie radia XYZ
Reklama w Internecie jako źródło pozyskania nowych klientów na przykładzie firmy XYZ.
Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarność
Rola świadka anonimowego w polskim procesie karnym
Rola wydarzeń kulturalnych w promocji Polski
Rozwój przedsiębiorczości w powiecie X w latach 2002-2006.
Rynek mleka w latach 2004 - 2007
Samoocena osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej
Serwery internetowe Linuxa
Sezonowość zatrudnienia w branży budowlanej na przykładzie XYZ
Spółdzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym
Spór o status teoriopoznawczy nauki pomiędzy Kuhnem a Popperem
Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie żywieckim
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami niezrzeszonymi
Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce
Strategia marketingowa rozwoju gminy turystycznej XYZ
Strategiczny plan marketingowy przedsiębiorstwa XYZ na lata 2001-2003
Substancje kosmetyczne wspomagające regenerację skóry
System doboru kadr na przykładzie banku XYZ
System opodatkowania w Polsce
Systemy dystrybucji usług ubezpieczeniowych
Systemy MRP/ERP.
Szkolenie pracowników w banku XYZ
Szkoła w opinii uczniów, nauczycieli, rodziców
Światowy kryzys finansowy
Techniki tworzenia stron WWW
Telewizja w życiu dziecka
Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą)
Udział logistyki w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej - ze szczególnym uwzględnieniem roli centrów logistycznych
Unia Europejska - główne obszary integracji gospodarczej
Uprawnienia osób pozbawionych wolności w Polsce
Usługi detektywistyczne w świetle prawa
Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce
Walory i atrakcje turystyczne Rzymu dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej
Wartości poznawcze i specyfika rachunkowości rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego
Warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Weksel jako papier wartościowy
Wiedza praktykujących kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakażeń nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego
Wizerunek Donalda Tuska w tygodniku opinii 'Polityka'
Wizerunek menedżera lat dziewięćdziesiątych
Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych
Wpływ autorytetu rodziny na rozwój dziecka
Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków
Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka
Wpływ telewizji na agresywność dzieci 6 letnich
Wycena nieruchomości
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej spółki akcyjnej
Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolnictwo polskie przed i po wstąpieniu polski do Unii Europejskie
Wykorzystanie instrumentów marketingowych i badań marketingowych w XYZ
Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym w klasach I - III
Wykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ
Wymienialność i zasady ustalania kursu w odniesieniu do polskiego złotego
Wyobrażenia rodzinne dziewcząt przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Występowanie problemu narkomanii wśród młodzieży i jego uwarunkowania
Zagrożenia internetu i gier komputerowych w procesie funkcjonowania dziecka
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie personelem w małej firmie
Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Problemy zarządzania.
Zasady i techniki głosowania w organach władzy państwowej i samorządowej
Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP
Zastosowanie metod heurystycznych w procesie formułowania strategii.
Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich
Zjawisko mobbingu w pracy na konkretnych przykładach
Zmiany polityki przemysłowej Litwy w świetle integracji europejskiej
Znaczenie Euro i Europejskiej Unii Walutowej dla Europy i Polski
Znaczenie i zakres działań zmierzających do usunięcia barier technicznych i jakościowych w wymianie wewnątrzunijnej
Znaczenie logistyki zwrotnej we współczesnych łańcuchach dostaw.
Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem
Źródła dochodów budżetu gminy XYZ.
Życie i filozofia Sokratesa